— Malý FARMÁŘ —

Pro předškolní a školní děti připravujeme praktické environementální programy, které probíhají v celém areálu farmy. Na pastvinách a ohradách tady máme pestrou směs domácích zvířat, o kterých se děti dozví řadu zajímavých informací a které poznají zblízka.

Nejsme pedagogové a nemáme ani vlastní děti. Nabízíme pouze prostory s našimi zvířaty a možné aktivity pro děti s cílem spestřit jejich den a navzájem se tak inspirovat. Vždy je zapotřebí odborný dohled, který se zapojuje do aktivit a děti usměrňuje (dle metodického výkladu - obsahu zaslaného předem doprovodu), spolupracuje s námi, případně nás - farmáře doplňuje :)

Jsme zapojeni do projektu "Skutečně zdravá škola", jehož cílem je, aby dítě alespoň 1x za rok během své školní docházky navštívilo fungující farmu. Farma umožní dětem prožít úžasný zážitek, ze kterého si odnesou dlouhotrvající vzpomínky a ani nepoznají, že se vlastně učí... Veškeré další podrobnosti o projektu včetně naší farmy najdete zde 

Programy pro MŠ

Za zvířátky do pohádky ..................................................................................................... od 100 Kč/dítě

 • Náplní je povídání o domácích zvířatech s ukázkami našich zvířat v rámci prohlídky farmy s motivačním efektem pohádek a říkadel, ve kterých zvířátka vystupují. Děti si všechny zvířata mohou pohladit, případně nakrmit (pokud jim donesou jablíčka, mrkve, suchý tvrdý chléb). Dále jsou zařazeny např. ukázky krmení (seno, sláma, druhy obilí, granule), ukázky  vajíček různých druhů drůbeže a podobně. V průběhu programu je zařazeno pohybové cvičení - překážková dráha a úkoly se zaměřením na obratnost. Na závěr je zařazeno mazlení s oslíky a poníkem. 
 • V případě zájmu je možné místo oběda opéct špekáčky na ohni nebo dětem nachystat občerstvení.

 • Po programu s sebou děti dostanou pracovní list s výtahem výkladu pro utužení informací a případně následné povídání o zážitcích ve školce. Pro komplexnost je možné si ve školce následně vyrobit upomínkový předmět - které "zvířátko se mi nejvíce líbilo"...  

Programy pro ZŠ

Za zvířátky do pohádky.......................................................................................................od 100Kč/dítě 

 • viz výše, vhodné pro děti předškolního věku, žáky 1. - 3. třídy

Kdo žije na farmě .................................................................................................................od 100Kč/dítě 

 • Vzdělávací program vhodný pro děti 1. - 4. třídy seznamující se zvířaty žijící na farmě a jejich mláďaty a podmínkami pro jejich zdravý vývoj. Atmosféra bude navozena formou dotazování dětí na jejich zkušenosti, zpíváním písniček a říkadel o zvířátkách (dle věku). Budou jim ukázány správné vzorky krmiva, pastviny a také praktická ukázka dojení koz. Dále budou žáci seznámeni s užitkovostí hospodářských zvířat a produkty, které nám poskytují. Žáci si všechny zvířata mohou pohladit, případně nakrmit (pokud jim donesou jablíčka, mrkve, suchý tvrdý chléb). V průběhu programu je zařazeno pohybové cvičení - překážková dráha a úkoly se zaměřením na obratnost. Na závěr je možné pomazlit se s oslíky a poníkem.
 • V případě zájmu je možné místo oběda opéct špekáčky na ohni nebo dětem nachystat občerstvení.

 • Po programu s sebou žáci dostanou pracovní list s výtahem výkladu pro utužení informací a následně jejich rozbor v rámci školní výuky.

O jarních mláďatech .......................................................................................................... od 100 Kč/dítě

 • Vzdělávací program pro žáky 1. - 4. ročníku seznamuje žáky s životem zvířat na farmě a jejich mláďaty. Žáci se seznamují s tím, jak rodiče o svá mláďata pečují a za jak dlouho se z mláděte vyvine dospělý jedinec. Atmosféra bude navozena formou dotazování dětí na jejich zkušenosti, zpíváním písniček a říkadel o zvířátkách. Žáci si mohou všechny zvířata mohou pohladit, případně nakrmit (pokud jim donesou jablíčka, mrkve, suchý tvrdý chléb). V průběhu programu je zařazeno pohybové cvičení - překážková dráha a úkoly se zaměřením na obratnost. Na závěr je možné pomazlit se s oslíky a poníkem.
 • V případě zájmu je možné místo oběda opéct špekáčky na ohni nebo dětem nachystat občerstvení.

 • Po programu s sebou žáci dostanou pracovní list s výtahem výkladů pro utužení informací a následně jejich rozbor v rámci školní výuky.

Odkud se bere maso a mléko .........................................................................................  od 100 Kč/dítě

 • Vzdělávací program seznamující žáky 1. - 4. třídy s chovem tura domácího, koz a ovce domácí. Výklad žákům osvětlí, jakou péči zvířata potřebují, aby dávala člověku maso a mléko. V případě menších dětí bude výklad o celých rodinách (krávy, kozy), u starších bude pozornost věnována anatomii mléčné žlázy. Žáci si mohou všechny zvířata pohladit, případně nakrmit (pokud jim donesou jablíčka, mrkve, suchý tvrdý chléb). V průběhu programu je zařazeno pohybové cvičení - překážková dráha a úkoly se zaměřením na obratnost. Na závěr je možné pomazlit se s oslíky a poníkem.
 • V případě zájmu je možné místo oběda opéct špekáčky na ohni nebo dětem nachystat občerstvení.

 • Po programu s sebou žáci dostanou pracovní list s výtahem výkladů pro utužení informací a následně jejich rozbor v rámci školní výuky.