— Dotační možnosti —

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ DOTACE

Program rozvoje venkova 2021 - 2027 nabízí spoustu dotačních možností pro zemědělské podnikatele, případně hospodáře v lesích. Máte zájem se dozvědět víc? Neváhejte nás kontaktovat!

DOTACE PRO OBCE, PODNIKATELE, NNO A DALŠÍ...

V současné době existuje mnoho finančních - dotačních zdrojů, které mohou obcím, neziskovým organizacím, fyzickým osobám a dalším pomoct se rozvíjet.. Pokud hledáte vhodný dotační titul nebo už nápad máte, ale nevíte si rady s dotačním management, obraťte se na nás!

REFERENCE - NAŠE ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI

... komplexní služby od podání žádosti až po vyplacení dotace


SOCIÁLNÍ SLUŽBY - investiční dotace

Charita Valašské Meziříčí - IROP: Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Charity Valašské Meziříčí, budovy služeb pro lidi bez domova a charitního šatníku

Charita Valašské Meziříčí - IROP: Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - vnitřní stavební úpravy 3. NP

Charita Valašské Meziříčí - IROP: Rozvoj a zkvalitnění služeb Charity Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí - IROP: Rozvoj a zkvalitnění služeb Charity Valašské Meziříčí II

Iskérka o.p.s - IROP: Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby III

Iskérka o.p.s - IROP: Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby IV 


DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A STAVBY - investiční dotace 

Město Kelč - IROP: Chodník u kina v obci Kelč

Město Kelč - IROP: Stavba chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč

Obec Branky - IROP: Cyklostezka Branky – Poličná

Obec Kunovice - IROP: Chodník podél komunikace II/150 - U Kaple v obci Kunovice

Obec Prlov - IROP: Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov

Obec Krhová - IROP: Novostavba chodníku v obci Krhová

Obec Loučka - Stavba chodníku podél silnice II/150 a silnice III/01868 v obci Loučka

Obec Police - MF: ZŠ Police – stavební úpravy a zlepšení nevyhovujícího technického stavu konstrukcí 

A DALŠÍ - neinvestiční dotace

Iskérka o.p.s. - OPZ: Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity - Iskérka sociální rehabilitace

MPSV: Police - "Obec přátelská rodině 2019" (analýza rizik, analýza udržitelnosti, SWOT analýza) – ocenění 1. místo v ČR

MPSV: Police – "Obec přátelská seniorům 2020" (analýza rizik, analýza udržitelnosti, SWOT analýza) – ocenění 1. místo v ČR

MPSV: Police - Obec přátelská rodině 2021" (analýza rizik, analýza udržitelnosti, SWOT analýza) – ocenění 3. místo v ČR

MPSV: Kladeruby - Obec přátelská seniorům 2022" (analýza rizik, analýza udržitelnosti, SWOT analýza) – ocenění 2. místo v ČR 

ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí - Erasmus+: Významné historické mezníky a osobnosti České republiky a Bulharska

MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí - Erasmus+: Poznej, uč se a pracuj – vzdělávání pro budoucnost

Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí - Erasmus+: Zdravá krajina – poznej svoji krajinu v ČR a v Chorvatsku

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí - Fond malých projektů: Neuskutečněné česko-slovenské stavby ve městech Valašské Meziříčí a Dubnica nad Váhom

Obec Branky - Fond malých projektů: Rok v parku v obci Branky a Oravský Podzámok


STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

Obec Police - Koncepce rodinné politiky obce Police na období 2019 – 2023

Obec Police - Koncepce stárnutí obyvatel obce Police na období 2020 – 2024

Obec Poličná - Program rozvoje obce Poličná na období let 2021 - 2025

Obec Kladeruby - Koncepce rodinné politiky obce Kladeruby na období 2022 - 2026

Obec Kladeruby - Koncepce seniorské politiky obce Kladeruby na období 2022 - 2026 

Město Vsetín - Evaluace uplatňování konceptu "Smart Vsetín"