MNOŽÍRNY A ZABIJAČKY

17.07.2017

Poslanci schválili novelu veterinárního zákona, který "zakazuje" tzv. množírny psů. Návrh novely veterinárního zákona však upravuje i další záležitosti týkající se chovatelů hospodářských zvířat - domácí porážky skotu.

Na webových stránkách Evropského informačního projektu  lze najít kompletní shrnutí novely veterinárního zákona, stávající legislativní úpravu i změny po přijetí novely:

"V médiích bylo uveřejněno, že novela veterinárního zákona má zamezit fungování především tzv. množíren psů, kdy chovatelům ukládá povinnost oznámit pěti a více fen starších 12 měsíců krajské veterinární správě. Doposud tuto oznamovací povinnost měli pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění. Novela je však důležitá i z pohledu malých zemědělců, především chovatelů hospodářských zvířat, kteří chtějí provádět domácí porážky."

§ 21 (znění v návrhu novely veterinárního zákona) 

(2) Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně.

(3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu a) osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo b) osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat.

Ministr Jurečka k předložení návrhu uvedl následující:

Narovnali jsme tak stav, který v praxi existuje. Blízké osoby si obvykle odnášejí ze zabijačky výslužku. Dosavadní zákon to oficiálně neumožňoval. Toto znění paragrafů ale bylo zbytečně přísné, proto jsme ho upravili tak, aby odpovídalo zvyklostem našeho venkova, které nikomu neubližují a patří k naší tradici