— KOZIČKY —

Chov dojného plemene koz

Na jaře 2016 jsme si pořídili Lízu a Mášu s kůzlaty, ale věděli jsme, že pouze u nich nezůstaneme a chov se bude rozšiřovat... Hned v zimě přibyly další. Později se přidalo celé stádo koziček různě barevných a také v barvě bílá káva. Na podzim 2017 jsme chov povýšili o level výše a pořídili jsme si prvního čistokrevného plemenného anglonubijského cápka Edu s průkazem původu.


Jelikož však nastaly nenadálé změny a v prosinci 2018 nás postihl velký požár, kdy nám shořela jak stodola  (naše hlavní ustajovací i skladovací prostory), tak i veškeré stroje, byli jsme nuceni chov koz bohužel aktuálně ukončit.

Kůzlata 2018

Autor: Vojtěch Doležal Photographer

Podzim 2017

Plemenný anglonubijský cápek Eda, linie Figaro