STÁŽISTKA LUCKA

08.08.2017

Studentka třetího ročníku Střední zemědělské školy Rožnov pod Radhoštěm, oboru Agropodnikání u nás strávila  dvoutýdenní odbornou praxi - pracovní stáž. 

 Tento obor je charakteristický tím, že se studenti učtí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat a uplatňují kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům.

Absolventi oboru Agropodnikání  jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují ucelené technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat. Uplatní se zejména v typových pozicích zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář. Mohou vykonávat především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Mohou vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, při zpracování zemědělské produkce, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Lucka ukázala, že běžný chod na farmě zvládá levou zadní. Mezi činnosti, které u nás vykonávala patřilo dojení pomocí mobilního konvového dojení, stříhání ovcí, čištění poníků a následné procházky s výcvikem a také každodedenní kontrola všech zvířat na farmě včetně kraviček, kdy byla přímo u značení telat v manipulační ohradě i čerstvě narozené jalovičky přímo na pastvě.

Mockrát děkujeme za pomoc na farmě, doufáme, že se nám časem podaří navázat dlouhodobou spolupráci a jsme rádi, že se věnuješ oboru, který má rozhodně potenciál a uplatnění :)